center-mamo

Ракът на гърдата е сред най-разпространените видове рак при жените и ранната му диагностика се явява най-важния фактор за успешното лечение. Именно затова по цял свят се създават центрове, в които съвместно работят хирурзи и радиолози, специализирани в лечение на рака на гърдата и където се използва модерна апаратура за образна диагностика. Центърът за диагностика и лечение на мамологични заболявания към Болница Гювен бе създаден за тази цел. Центърът, където работят в екип лекари-специалисти в областта, разполага с дигитален мамограф и модерен ултразвуков апарат.
След прегледа на гърдите на пациентката, с апаратурата за образна диагностика се извършват необходимите изследвания и по този начин диагностичната процедура се приключва само за един сеанс.

Принципи за работа на Центъра за диагностика и лечение на рак на млечните жлези:
– Скрининг за рак на гърдата (наблюдение на жени без никакви оплаквания през определени интервали от време).
– Идентифициране и наблюдение на пациенти с висок риск от развитие на рак на гърдата, обсъждане на профилактично лечение.
– Диференциална диагностика на образувания в млечната жлеза.
– Оценка на образувания и лезии на гърдата с помощта на най-подходящите методи за биопсия (иглена биопсия, тел маркировка, локализация с въвеждането на радиоактивно вещество – ROLL).
– Обсъждане с пациентите на най-подходящите за тях методи на лечение на рака на гърдата.
-Информиране на пациентите за съвременни хирургични методи и тяхната приложимост (съхраняваща гърдата операция, техники за биопсия на сентинелни лимфни възли, реконструкция на гърдата, т.е. създаването на масата на гърдата, в случаите, когато трябва да се отстрани цялата гръдна тъкан – онкопластична хирургия на гърдата).
– Наблюдаване на пациентите и поддържащо лечение при подуване и оток на ръцете (лимфедем), както и други проблеми, които могат да възникнат по време на наблюдението в следоперативния период.

Направи Запитване