Organ Transplantation2

Центърът за трансплантация на органи към Болница Гювен Анкара предлага на нашите пациенти мултидисциплинарна терапия с участието на трансплантационни хирурзи, анестезиолози, нефролози и гастроентеролози. В съответните звена на Центъра за трансплантация на органи се извършва предварителната подготовка на пациентите, кандидатствали за чернодробна или бъбречна трансплантация, и на подходящите живи донори на тези пациенти, ако има такива, в зависимост от вида на органа се извършва обсъждане в Медицинскиа съвет по чернодробна и бъбречна трансплантация и се взема решение за трансплантация. Нашата основна цел е пациентите да претърпят успешна трансплантационна операция и ранният следоперативен период да протече безпроблемно. А същинската дългосрочна цел е да се осигури в посттрансплантационния период редовно проследяване и обучение на нашите пациенти и да се окаже помощ при реинтегрирането им в техните семейства и в обществото.

Направи Запитване